พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “RMUTP  เกมส์” ครั้งที่ 9

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิกาบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร“RMUTP เกมส์” ครั้งที่ 9 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมอย่างคึกคักสำหรับไฮไลน์ของพิธีปิดกีฬาครั้งนี้คือ การประกวดทีมกองเชียร์และผู้นำเชียร์ ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศการประกวดทีมกองเชียร์ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ ส่วนรางวัลชนะเลิศการประกวดผู้นำเชียร์ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวล Continue reading

พิธีปิดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น กีฬาราชมงคลพระนคร RMUTP เกมส์ ครั้งที่ 9

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น กีฬาราชมงคลพระนคร RMUTP เกมส์ ครั้งที่ 9 พร้อมทั้ง ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผศ.วราพันธ์ มุ่งวิชา คณบดีคณะบริหารธุรกิจพร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นและมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์

ขอเชิญชวนและร่วมเชียร์ และให้กำลังใจนักกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับอุดมศึกษา 12 มหาวิทยาลัย การแข่งขันฟุตบอล START Plus Zinc KMUTNB Invitation 2014 ระหว่างวันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2557 ณ สนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มทร.พระนคร หนุนศูนย์เยาวชนฯ ปั้นพลเมืองน้ำดี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี louboutin sale มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานแถลงข่าว โครงการเยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อสร้างสรรค์สังคม (Youth Civic Media Learning Center : YCM) http://www.cuteislam.co.uk/ ร่วมกับ คุณวิสุทธิ วิทยฐากรณ์ ประธานโครางการ YCM และคุณสหพัชญ์นนท์ เซสพีเดส (ทูน หิรัญทรัพย์) ผู้อำนวยการโครงการ ศูนย์เยาวชน YCM ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก Continue reading

ประสานความร่วมมือ โครงการ “ส่งเด็กกลับบ้าน” ระหว่าง มทร.พระนคร กับ สน.สามเสน

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมปรึกษาหารือกับ พันตำรวจเอกมนต์ชัย ศรีประเสริฐ cheap christian louboutin shoes ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสามเสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.โชคชัย คณะเจริญ รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันและปราบปราม โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และ ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รับฟังและพร้อมประสานความร่วมมือ โครงการ “ส่งเด็กกลับบ้าน” http://www.theblc.co.uk/ ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดจากทาง สน.สามเสน กับนโยบายของผู้บริหาร มทร.พระนคร ในเรื่อง “ มาตรการดูแลความปลอดภัยในศูนย์เทเวศร์ Continue reading

มทร.พระนครนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการ”บ้านนนทภูมิ”

มทร.พระนครนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการ”บ้านนนทภูมิ” Continue reading

“มทร.พระนคร” จัดปฐมนิเทศ ต้อนรับนักศึกษาใหม่

รศ.ดร.วิโรจน์   อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมด้วยพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน ณ  ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เมื่อ  31 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมการปฐมนิเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 วันที่31 กรกฎาคม ประกอบด้วย 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ Continue reading

มทร.พระนคร พัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่ทศวรรษที่ 2

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายผู้นำนักศึกษา มทร.พระนคร เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำการจัดกิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์ ปลูกจิตสำนึกในการรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาของ มทร.พระนคร ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีจิตอาสาพร้อมพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ในปี 2558 ผศ.ยุทธภูมิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า “ค่ายผู้นำนักศึกษา มทร.พระนคร เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2″ เป็นโครงการตามนโยบายของ รศ.ดร.วิโรจอิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีกระบวนการจัดกิจกรรมแบบสร้างสรรค์ และพัฒนาบทบาทความเป็นผู้นำเพื่อการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รวมทั้งสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการรู้จักบทบาทหน้าที่และความรู้ทางด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นปลูกฝังจิตวิญญาณในการเป็นเจ้าของสถาบันการศึกษาร่วมกัน ได้แก่การปลูกต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นอินทนิล และดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือดอกบัวฉลองขวัญ Continue reading

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2557 ของสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2557 ของสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางประดิษฐา นาครักษา ผอ.กองพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการสภา/กรรมการองค์การนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม เมื่อ 29 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มทร.พระนคร ศูนย์วังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (เทเวศร์) นับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์และส่งเสริมประสบการณ์นอกชั้นเรียน ฝึกทักษะการเป็นผู้นำตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ เป็นหัวใจของประเทศ สอดรับกับแนวปรัชญาของอธิการบดี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ว่า “นักศึกษาคือหัวใจของ มทร.พระนคร บัณฑิตนักปฏิบัติของ มทร.พระนคร Continue reading