มทร.พระนคร พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร งานได้ผลคนถูกใจ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร งานได้ผลคนถูกใจ” โดยมีคุณอรอุมา เกษตรพืชผล ผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการติดต่อสื่อสารและการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานของสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการติดต่อสื่อสาร การพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และการสร้างจิตบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ เมื่อ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มา:กองประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร ประชุมจัดทำเว็บไซต์พื่อความยั่งยืน

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อความยั่งยืนของ มทร.พระนคร โดยได้เชิญ รศ.สุวิทย์ รัตนานันท์ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์ kupresident13 พร้อมทีมงาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำเว็บไซต์ ได้แก่ •www.decade2.rmutp.ac.th  (เว็บไซต์ มทร.พระนคร ในทศวรรษ ที่ 2) •www.chaiyos.rmutp.ac.th (เว็บไซต์ นายกสภา มทร.พระนคร) •www.rmutp-president1-2.rmutp.ac.th  (เว็บไซต์อธิการบดีมทร.พระนคร คนที่ 1/2) เมื่อ 4 ส.ค.57 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มทร.พระนคร  

มทร.พระนคร เร่งพัฒนาด้านกายภาพและภูมิทัศน์ ด้วยแผน สั้น-กลาง-ยาว

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ภายใต้การบริหารงานแบบเป็นสั้น -ทำยาว ด้วยการบริหารองค์รวมเชิงรุก สู่ทศวรรษที่ 2 เพื่อความยั่งยืน ของ มทร.พระนคร ในปี พ.ศ.2557-2568 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดพัฒนาด้านกายภาพและภูมิทัศน์ รับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ด้วยการจัดกิจกรรมตามแผนระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อพัฒนากายภาพและภูมิทัศน์ของมทร.พระนคร ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การทำงาน และการเสริมสร้างกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรอย่างคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ ในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ รศ.มานพ พงศทัต อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นที่ปรึกษาเพื่อวางแผนพัฒนากายภาพและภูมิทัศน์ เพื่อความยั่งยืนของ มทร.พระนคร ด้วยแผนการบริหารแบบองค์รวมระยะสั้น กลางและยาว Continue reading

มทร.พระนคร รุก “งานเป็นข่าว” ระยะที่ 2 เข้าชมการทำรายการข่าวช่อง 3

รศ.บุษรา สร้อยระย้า รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ นำทีมประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร เข้าชมการทำรายการข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 รายการ”เรื่องเล่าเช้านี้”และดูงานนิทรรศการในโครงการ “งานเป็นข่าว” ระยะที่ 2 เมื่อ 24 ก.ค.57 ณ อาคารมาลีนนท์ และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

มทร.พระนคร รุก..ติวเข้มนัก Pr ปั้นงานให้เป็นข่าว

ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”งานเป็นข่าว” จัดโดยกองประชาสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง การสร้างข่าวอย่างไรให้โดนใจสื่อ และการสร้างงานให้เป็นข่าว ให้กับนักประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ด้วยวิทยากรมืออาชีพและคร่ำหวอดในวงการสื่อสาร ได้แก่ •คุณวิชเทพ ฦาชาฤทธิ์ คอลัมนิสต์ นสพ.ข่าวสด/คมชัดลึก •คุณกมลทิพย์ ใบเงิน บก.ข่าวการศึกษา คมชัดลึก •คุณพลพิบูลย์ เพ็งแจ่ม บก.ข่าวการศึกษา เดลินิวส์ •คุณอรอุมา เกษตรพืชผล พิธีกรชื่อดังทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ เมื่อ 21 กรกฎาคม 57 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ที่มา : ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แบบบริหารองค์รวมเชิงรุก สู่ทศวรรษที่ 2

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ ( RMUTP SUMMIT) เรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ รีสอร์ท จังหวัด เพชรบุรี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีการยายให้ความรู้ที่น่าสนใจมากมาย เช่น หัวข้อ “มุมมองทิศทางสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร (HRM&HRD)” และ หัวข้อ “การวิเคราะห์โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์” Continue reading

มทร.พระนคร ผงาดแนวหน้า ติด 1 ใน 10 หน่วยงานระดับชาติ ลุ้นรับประกาศเกียรติคุณ “ระบบบัญชีภาครัฐดีเด่น”

วันนี้ (11 มิ.ย. 57) นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มทร.พระนคร พร้อมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน (นางสาวสีสุข อ่วมแย้ม) และผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินระบบบัญชีจากกรมบัญชีกลาง ได้แก่ ผอ.พรกมล ประยูรสิน ผอ.สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ และ ผอ.ณฐากัญ กัจฉมาภรณ์ ผอ.กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ โดยผลการประเมินปรากฏว่า ระบบบัญชีของ มทร.พระนคร เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด ผ่านเข้ารอบเป็น 1 ใน 10 ของหน่วยงานราชการทั้งประเทศ เพื่อประเมินผลอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้หน่วยงานที่มีมาตรฐานดีเยี่ยม จะได้รับการ “ประกาศเกียรติคุณระบบบัญชีภาครัฐดีเด่น” จากกรมบัญชีกลาง ในลำดับต่อไป ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร คลอดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุม B 601อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์และเป็นหลักประกันแก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก กรณีตาย ออกจากงานหรือลาออกจากกองทุน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้คัดเลือกให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนเข้าร่วมกองทุนเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ โดยมีเงื่อนไขเปิดรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้ว มีอัตราเงินสะสมสมาชิกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของค่าตอบแทน มหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของค่าตอบแทน วิธีการและขั้นตอนการสมัคร ประกอบด้วย 1. กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มโดยแนบสัญญาจ้างพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน Continue reading

อธิการบดีเล็งอนาคตให้ มทร.พระนคร เตรียมหาพื้นที่สร้างวิทยาเขตใหม่ ที่จังหวัดสมุทรปราการ

อธิการบดีเล็งอนาคตให้ มทร.พระนคร เตรียมหาพื้นที่สร้างวิทยาเขตใหม่ ที่จังหวัดสมุทรปราการ Continue reading

การทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี

รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร และอาจารย์มาริศา นาคทับที เป็นวิทยากรระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2557 ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก จัดโดยสำนักงานอธิการบดี มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 90 คน