อธิการบดีเล็งอนาคตให้ มทร.พระนคร เตรียมหาพื้นที่สร้างวิทยาเขตใหม่ ที่จังหวัดสมุทรปราการ

IMG_64171[1]

รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์  รักษาราชการแทนอธิการบดี  พร้อมด้วยนายกสภา  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับสูง  เตรียมวางแผนระยะยาว  ให้กับการพัฒนาแบบบริหารองค์รวมเพื่อ มทร.พระนคร  ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2 ( 2558 – 2568 ) โดยเจรจาความร่วมมือกับกองทัพเรือ  และศึกษาความเป็นไปได้ในการขอใช้พื้นที่แถบป้อมพระจุลฯ จังหวัดสมุทรปราการ  ในการสร้างวิทยาเขตใหม่  รองรับการจัดการศึกษาวิชาพื้นฐานให้กับนักศึกาชั้นปีที่ 1-2 ของทั้ง 9 คณะ ในโอกาสต่อไป

Comments are closed.