มทร.พระนคร ผงาดแนวหน้า ติด 1 ใน 10 หน่วยงานระดับชาติ ลุ้นรับประกาศเกียรติคุณ “ระบบบัญชีภาครัฐดีเด่น”

S__2900621

วันนี้ (11 มิ.ย. 57) นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มทร.พระนคร พร้อมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน (นางสาวสีสุข อ่วมแย้ม) และผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินระบบบัญชีจากกรมบัญชีกลาง ได้แก่ ผอ.พรกมล ประยูรสิน ผอ.สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ และ ผอ.ณฐากัญ กัจฉมาภรณ์ ผอ.กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ โดยผลการประเมินปรากฏว่า ระบบบัญชีของ มทร.พระนคร เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด ผ่านเข้ารอบเป็น 1 ใน 10 ของหน่วยงานราชการทั้งประเทศ เพื่อประเมินผลอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้หน่วยงานที่มีมาตรฐานดีเยี่ยม จะได้รับการ “ประกาศเกียรติคุณระบบบัญชีภาครัฐดีเด่น” จากกรมบัญชีกลาง ในลำดับต่อไป

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

S__2900622

Comments are closed.