สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนครร่วมกับ มทร.พระนคร เชิญชมคอนเสิร์ต “ความทรงจำจะกลับมา”

สมาคมศิษย์เก่พณิชยการพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชมคอนเสิร์ต  “ความทรงจำจะกลับมา” (Memorizing Sweet Memories)  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว 70% มอบให้สมาคมศิษย์เก่า พ.พ.เพื่อก่อตั้งกองทุนสร้าง ปวช. พพ. และ 30% สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ “พระนครเกมส์” ของ มทร.พระนคร กำหนดจัด 2 รอบ ในวันที่ 19 และ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลพระนคร  ศิลปิน อาทิ Continue reading

เล้ง! ราชนิกร แชมป์ Thailand’s Got Talent 2012 คนแรกของประเทศไทย พร้อมสร้าง Surprise ในพิธีเปิด-ปิด กีฬาราชมงคล ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ นายกษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา คณะศิลปศาสตร์ ที่ปรึกษาศิลปะการแสดง ทีมครีเอทีฟการแสดง นางสุดารัตน์ จูงใจไพศาล หัวหน้างานบริหารทั่วไป นายนเรศ ภูคะฮาต หัวหน้างานกีฬา นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา และ ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โดยมี คณะกรรมการฝ่ายการแสดง พิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขัน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-พิธีปิด Continue reading

มทร.พระนคร เปิดตัวเพลงประจำการแข่งขัน “พระนครเกมส์”

มทร.พระนคร ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “พระนครเกมส์” ขอเชิญชมและเชียร์กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 พร้อมรับฟัง บทเพลง “พระนครเกมส์” ที่จะใช้เป็นเพลงประจำการแข่งขัน ระหว่าง 7-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Download เพลง (คลิกขวาเลือก “บันทึกเป็น”) Phranakhongames Track 1 Phranakhongames Track 2 Phranakhongames Track 3   ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย คุณสุรักษ์ สุขเสวี ศิษย์เก่า มทร.พระนคร ขับร้องโดย ตั้ม เดอะสตาร์ ศิษย์เก่า Continue reading

สิงห์ลูกหนังทีม “มทร.พระนคร” ลงเตะอุ่นเครื่องเตรียมพร้อมพระนครเกมส์ ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ “ระดับอุดมศึกษา 2014”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย นายอนิรุท เทียวคุณ คณะกรรมการประสานงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมให้กำลังใจ ทีมฟุตบอล มทร.พระนคร ในการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา “START Plus KMUTNB invitation 2014” ระหว่างวันที่ 1-24 ตุลาคม 2557 ณ สนามฟุตบอล (หญ้าเทียม) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโดย ชมรมฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับบริษัท คาราบาว ตะวันแดง จำกัด และบริษัท วาริกซ์ สปอร์ต จำกัด ที่มา : Continue reading

คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ 15 ฝ่าย “พระนครเกมส์” ประสานความพร้อม “ สนามกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ”

“ นายยรรยง อัครจินดานนท์ ” ผู้อำนวยการศูนย์บริการการกีฬา พร้อมทีมบริหารศูนย์บริการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้การต้อนรับ “ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ” รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ 15 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายประสานงานและเลขานุการ, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขัน, ฝ่ายการแสดงพิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขัน, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และยานพาหนะ, ฝ่ายสวัสดิการ อาหารและน้ำดื่ม, ฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม, ฝ่ายเทคนิคกีฬา, ฝ่ายกองเชียร์และแปรอักษร, Continue reading

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงและต้อนรับนักกีฬา ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับทัพนักกีฬาจาก 9 มทร. กว่า 2,000 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงงานต้อนรับนักกีฬา ผอ.สมจิตต์ มหัธนันท์ ผู้อำนวยการกองบริการงานบุคคล ผอ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม ผอ.รตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางสุมิตรา สมประสงค์ หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง นางนงลักษณ์ ทองนาค หัวหน้างานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง นางสุดารัตน์ จูงใจไพศาล หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา และคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงงานต้อนรับนักกีฬา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2557 Continue reading

กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม “คณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด และคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล” การแข่งขันกีฬาฯ “ พระนครเกมส์ ” ครั้งที่ ๓๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาตราจารย์วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีดูแลงานกีฬาและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ ภูผา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ Abercrombie sale uk ประธานคณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรดและคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย Abercrombie Outlet uk “พระนครเกมส์” ครั้งที่ ๓๑ สำหรับในส่วน คณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด มีสาระสำคัญของการประชุมเกี่ยวกับ เรื่อง การจัดทำแผนงานของฝ่ายขบวนพาเหรด แผนการจัดรูปแบบของขบวนพาเหรด การจัดทำแผนงบประมาณขบวนพาเหรด และระบบการควบคุมขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในพิธีเปิด-ปิด Continue reading

กองพัฒนานักศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อม ” คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ” กีฬาฯ “พระนครเกมส์” ครั้งที่ ๓๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง Louis Vuitton bags ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา วันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ และในส่วนพิธีปิดการแข่งขันกีฬา วันเสาร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยการกำหนดพิธีการของแต่ละช่วงเวลาในพิธีเปิด-ปิด http://www.fosig.co.uk การกำหนดงานเลี้ยงขอบคุณ การออกแบบรูปขบวนพาเหรด และการกำหนดรูปแบบการแสดงพิธีเปิด-ปิด เพื่อให้การบริหารเวลาในส่วนของกำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ “พระนครเกมส์” ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ Continue reading

สำนักวิทยบริการฯ ประชุมเตรียมความพร้อม “คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ รายงานผล สถิติ และประมวลผล” กีฬาฯ “พระนครเกมส์” ครั้งที่ ๓๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกุล รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ นิลมณี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม “คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ รายงานผล สถิติ และประมวลผล” โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ มีสาระและรายละเอียดในส่วนของ การจัดทำแผนงานงบประมาณของฝ่ายฯการจัดทำเว็บไซต์การแข่งขัน การจัดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในศูนย์ประมวลผลการแข่งขัน การติดตามผลการแข่งขันและรายงานผลการแข่งขัน เป็นต้น เพื่อให้การรายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ “พระนครเกมส์” ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในแต่ละวัน ซึ่งจะต้องแจกจ่ายให้กับสื่อมวลชน ส่วนการประชาสัมพันธ์ คณะนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของเจ้าภาพ Continue reading

สวพ. จัดประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม การแข่งขันกีฬาฯ ราชมงคล ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากร สวพ. จัดประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย มุสิกทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม กำหนดลำดับขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่วันแถลงข่าว วันประชุมผู้จัดการทีมแข่งขัน 9 มทร. วันเปิดงาน วันปิดงาน Continue reading