เล้ง! ราชนิกร แชมป์ Thailand’s Got Talent 2012 คนแรกของประเทศไทย พร้อมสร้าง Surprise ในพิธีเปิด-ปิด กีฬาราชมงคล ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”

10665172_880514748634606_4301826700729489731_n-600x450

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ นายกษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา คณะศิลปศาสตร์ ที่ปรึกษาศิลปะการแสดง ทีมครีเอทีฟการแสดง นางสุดารัตน์ จูงใจไพศาล หัวหน้างานบริหารทั่วไป นายนเรศ ภูคะฮาต หัวหน้างานกีฬา นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา และ ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โดยมี คณะกรรมการฝ่ายการแสดง พิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขัน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-พิธีปิด คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์และแปรอักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเพลงประจำการแข่งขัน พร้อมนี้ ” เล้ง! ราชนิกร แก้วดี ” แชมป์ Thailand’s Got Talent 2012 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ เตรียมสร้าง Surprise ในพิธีเปิด-พิธีปิด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” โดยได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมครั้งนี้ด้วย สำหรับรายละเอียดความยิ่งใหญ่นั้น สามารถติดตามชมพิธีเปิดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 และชมพิธีปิดในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และการต้อนรับจากผู้อำนวยการศูนย์การกีฬา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 14.00 -17.45 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการการกีฬา ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศา สตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

Comments are closed.