มทร.พระนคร ร่วมงาน “University Engagement and Social Enterprise: Experiences from the UK and Thailand”

20140828_090015-1_resize

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมสัมมนา 1st Engagement Thailand Annual Conference “University Engagement and Social Enterprise: Experiences from the UK and Thailand” ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริติช เคานซิล และEngagement Thailand (EnT)  ซี่ง มทร.พระนคร เป็นสมาชิก EnT ลำดับที่ 37 สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานกับสังคมของมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและสหราชอาณาจักรในมิติต่างๆ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมอย่างเข้มแข็งและมีส่วนร่วมที่ดีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องcheap wedding dresses,christian louboutin sale,ralph lauren uk,louis vuitton uk,michael kors bags

Comments are closed.