มทร.พระนครร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557

IMG_7655_resize

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-28 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพิธีเปิดงานจัดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และผู้บัญชาการทหารเรือ สำหรับ มทร.พระนคร นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 33 ผลงาน เป็นผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 21 ผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3 ผลงาน และสถาบันวิจัยและพัฒนา 2 ผลงาน ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมากevening dresses on sale,cheap christian louboutin,cheap ralph lauren,louis vuitton bags,cheap michael kors

Comments are closed.