มทร.พระนคร สร้างความร่วมมือ 9 ราชมงคลและเครือข่ายวิจัยประชาชื่น พัฒนาวารสารวิชาการเพื่อสังคม “

1554620_694914513922463_2922412818985696210_n

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดโครงการการสร้างเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมดวงกมล โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนพญาไท กรุงเทพฯ การดำเนินโครงการประกอบด้วยการบรรยาย เรื่อง แนวทางของวารสารวิชาการเพื่อสังคม โดยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญหลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ และการบรรยาย เรื่อง หลักการและกรอบแนวคิดในการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อสังคม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 9 มทร. บุคลากรจากคณะและหน่วยงานของ มทร.พระนคร และสมาชิกเครือข่ายวิจัยประชาชื่น รวม 60 คน

ที่มา : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Comments are closed.