นักศึกษา มทร.พระนคร เรียนรู้วิธีนวดแผนไทยและทำลูกประคบ

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(มทร.พระนคร) เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 1 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนวดแผนไทยและการทำลูกประคบ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 อาคาร A คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
โครงการดังกล่าว จัดโดยกองศิลปวัฒธรรม มีนักศึกษาจาก 9 คณะของมทร.พระนคร เข้าร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการนวดแผนไทยและการทำลูกประคบจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทยและการทำลูกประคบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ได้แก่ อาจารย์ศรีวิไล พวกน้อย และนายสมคิด พระไชยบุญ

Comments are closed.