สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมนักเรียนทุนราชมงคล ณ ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ โดยพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูตไทย พร้อมด้วยภริยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานดูแลนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส นำคณะนักเรียนทุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ นายพรเทพ กำเหนิดพรต นักศึกษาทุนพระราชทานจาก มทร.พระนคร เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติประวัติกับนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพฯ ทั้งนี้ ทรงพระราชทานของที่ระลึกและพระราชทานกำลังใจให้นักศึกษาทุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกคนตั้งใจเรียน  เพื่อนำความรู้กลับไปช่วยพัฒนาบ้านเมืองไทยต่อไป ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ที่มา :
ข่าวภาคภาษาไทย โดย…ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร
ข่าวภาคภาษาอังกฤษ โดย…ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนคร
ภาพประกอบ โดย…นายพรเทพ กำเหนิดพรต นักศึกษา มทร.พระนคร ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

HRH Princess Sirindhorn Paid a Visit to Scholarship Recipients in France

On 23 November 2014, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn paid a private visit to HRH Princess Sirindhorn Scholarship recipients studying in France. On this occasion, Ambassador Apichart Chinwanno, Royal Thai Embassy in France, his wife, Office of Educational Affairs officers, and Mr. Phonthep Kamnoedphod, a scholarship recipient from Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, were grated the opportunity to welcome Her Royal Highness at the Royal Thai Embassy, Paris, France. Her Royal Highness said to the scholarship recipients to study hard to achieve the goals and to be able to develop the country in the future.

Thai News : Asst. Prof. Yutthapoom Suwannavej, Vice-President for Student Affairs and Alumni
English News : Dr. Suwanna Klomjit, Assistant to the President for International Affairs
Photos : Mr. Phonthep Kamnoedphod

 

Comments are closed.