มทร.พระนคร ร่วมเป็นที่ปรึกษากลุ่ม OTOP จังหวัดอ่างทอง ในการประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดดีเด่น ปี 2557

 

DSC_0090

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะเป็นคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดอ่างทอง และได้ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม OTOP จังหวัดอ่างทอง มาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ได้รับเชิญจากจังหวัดอ่างทองให้เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม OTOP ในการประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น (OTOP KBO CONTEST) ปี 2557 โดยส่งผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เข้าประกวดเป็นตัวแทนของจังหวัดอ่างทอง และร่วมนำเสนอนวัตกรรมที่เป็นผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากสมุนไพร ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งกลุ่ม OTOP ดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 จังหวัดของการประกวดครั้งนี้

Comments are closed.