มทร.พระนคร ปลื้ม คว้ารางวัล gold award

46926

ผศ. จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับถ้วยรางวัลระดับ Gold Award และเงินรางวัล 25,000บาท ในการประกวด Thailand Research Expo 2014 Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” จาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557

Comments are closed.