มทร. พระนคร เร่งเดินหน้าพัฒนาด้านกายภาพ ระยะสั้น กลาง ยาว

47036

รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราขมงคลพระนครเร่งเดินหน้าพัฒนาด้านกายภาพของศูนย์การศึกษาทั้ง 4 ศูนย์ ของมหาวิทยาลัย คือ ศูนย์การศึกษากรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์การศึกษาโชติเวช ศูนย์การศึกษากรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และศูนย์การศึกษาพระนครเหนือ โดยเมื่อวันพุธที่ 6 ส.ค. 57 ได้ประชุมหารือและติดตามรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาด้านกายภาพในระยะสั้นและระยะกลาง ร่วมกับทีมงานของ รศ. มานพ พงศทัต
การดำเนินการระยะสั้นได้แก่การกำหนดตำแหน่งปลูกต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือต้นอินทนิล และ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือดอกบัวฉลองขวัญ ในระยะกลางจะพิจารณาปรับภาพลักษณ์ภายนอกของอาคารทุกหลังให้มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยยังคงเก็บรักษา อีกทั้งเชิดชูประวัติศาสตร์ของแต่ละศูนย์การศึกษา เช่นการปรับแนวรั้วและประตูให้โดดเด่น พัฒนาทุกพื้นที่ให้มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ พื้นที่สีเขียว ทั้งระดับพื้นดินและบนอาคาร การใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์สูงสุดรองรับการขยายตัวในอนาคต

Comments are closed.