เพชรราชมงคลรุ่นที่ 10 เดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ. ประเทศจีน

40480

ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางประดิษฐา  นาครักษา ผอ.กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา (เพชรราชมงคลพระนคร)รุ่นที่10 เดินทางไปฝึอกอบรมและแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง  (NCVT) เมืองหนานหนิง   สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่วันที่14-28มิถุนายน 2557 โดยรองอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาของNCVTให้การต้อนรับและร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ณ ภัตตาคารจินหลง เมื่อวันที่16มิย.57 ที่มา:ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

Comments are closed.