เพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 10 เดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา ณ บาหลี : อินโดนีเซีย

10458165_672291199518128_2100124337767668081_n

นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 10 เดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา ณ Bali Polytechnic เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์นอกห้องเรียน และประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร ทางด้านการจัดการศึกษายังต่างประเทศ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่10 ระหว่าง 8-15 ก.ค.57 ณ Bali Polytechnic Indonesia

Comments are closed.