มทร.พระนคร จับมือ กฟผ. สร้างภาคีเครือข่ายร่วมกัน หนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

DSC_9222[1]

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการร่วมกัน ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เพื่อบูรณาการทักษะวิชาการในความเหมือนที่แตกต่างและความแตกต่างที่เหมือน ในด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ นำไปสู่การพัฒนาอย่างก้าวไกล นิรันดร์ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Comments are closed.