มทร.พระนคร จับมือ กสทช. เปิดห้องทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

DSC_2856-Copy

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร)ร่วมกับ พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคม และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง  มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ (RMUTP Tx LAB) ณ ห้อง RMUTP Tx LAB อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557  โดยมีคณะผู้บริหารของมทร.พระนคร และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง RMUTP Tx LAB ก่อนรับประทานอาหารร่วมกันในช่วงท้าย นับเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของกสทช.

ทีมข่าวกองประชาสัมพันธ์ : รายงาน

Comments are closed.