เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Ms. Wen Jin ตำแหน่ง Officer of the office of International Cooperation and Exchanges และ Ms. Fan Aiping ตำแหน่ง Senior Officer of the International School จาก Chongqing University of Post and Telecommunications ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเข้าศึกษาดูงานและเจรจาตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

Comments are closed.