พระนครเกมส์…ปิดฉากลงแล้วอย่างสมบูรณ์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานในงานเลี้ยง “ขอบคุณและฉลองชัยชนะ…พระนครเกมส์” เมื่อ 13 มีนาคม 2558 ณ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

บรรยากาศภายในงานสุดประทับใจ มีผู้ร่วมงานกว่า 2,000 คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักกีฬา ผู้จัดการทีม โค้ช กองเชียร์ ขบวนพาเหรด คณะทำงานทั้ง 26 ฝ่าย และสมาคมศิษย์เก่า พร้อมด้วยผู้สนับสนุน ร่วมงาน มีการแสดงประกอบเพลงประจำการแข่งขัน “พระนครเกมส์” ขับร้องโดยคุณต่อ ปัณณวัชร ศิษย์เก่าแชมป์ขับร้องเพลงประเทศไทย และคุณนิหน่า กาญจนา ศิษย์เก่าแชมป์ซูบารุอวอร์ด ร่วมขับกล่อมเสียงเพลงสุดไพเราะตลอดงาน

จากนั้น ประธานในพิธีมอบเสื้อสามารถให้กับทัพนักกีฬาที่กวาดเหรียญทองได้มากเป็นประวัติการณ์ถึง 14 เหรียญทอง 22 เหรียญเงิน และ 28 เหรียญทองแดง และมอบเงินรางวัลอัดฉีดรวมกว่า 1 ล้านบาท แก่ทัพนักกีฬา ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน เพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจให้มีความมุมานะ พยายามฝึกซ้อมให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นต่อไป

“ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จนสามารถสร้างความภาคภูมิใจจากความสำเร็จใน “พระนครเกมส์” โดยผลการประเมินของแบบสอบถามจำนวน 8,000 ชุด ที่แจกไปยังผู้มาร่วมงานจาก 9 ราชมงคล ผลการประเมินทุกกิจกรรมอยู่ในระดับดีมากถึงดีที่สุด จึงเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ชัดถึงความสำเร็จในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาของ มทร.พระนคร และผู้เกี่ยวข้อง นับเป็นเกียรติประวัติของทุกท่าน และเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย และท้ายท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายอีกครั้ง และดิฉันขอกล่าวย้ำว่า พวกเรา ชาว มทร.พระนคร “เราทำได้ค่ะ” รศ.สุภัทรา อธิการบดี กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าประทับใจ

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร

Comments are closed.