มทร.พระนคร ประชุมเตรียมความพร้อม“ฝ่ายกิจกรรมบันเทิงประจำวัน” กีฬาพระนครเกมส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมบันเทิงประจำวัน โดยนายธีรพล ชมชื่น เลขานุการฝ่ายฯ รายงานความพร้อมของการจัดกิจกรรมบันเทิงประจำวัน ที่ต้องแสดงระหว่างวันที่7-13 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 18.00น.เป็นต้นไปของทุกวัน กิจกรรมจะมีการประกวด Sport Boy 2015 Sport Girl 2015 Miss Lady boy 2015 Miss Congeniality Lady Boy 2015 และ Miss Jumbo Queen 2015 นอกจากนี้จะมี การประกวดวงดนตรีและการแสดงโชว์ของแต่ละมทร. คอนเสิร์ตตลอดงานโดยวง RMUTP BAND เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา13.30-16.00น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดั

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมบันเทิงประจำวัน “พระนครเกมส์”

Comments are closed.