อธิการบดี มทร.พระนคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสที่ พระเทพคุณาภรณ์ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค 14

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นสิริมงคลในโอกาสที่พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 14 ปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร และกราบขอพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลจากท่านเจ้าคุณต่อไป ณ วัดเทวราชกุญชร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557

Comments are closed.