มทร.พระนคร จัดงาน “วันอาภากร รำลึก 19 ธันวา”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “วันอาภากรรำลึก 19 ธันวา” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
โดยวันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันประสูติของ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉันภัตราหารเช้า พิธีถวายสักการะพระภูมิชัยมงคล พิธีบวงสรวงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้ามุข และบริเวณเรือนหมอพร ภายในงานมีผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Comments are closed.