มทร.พระนคร จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บัตรเครดิตราชการ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร. พระนคร) จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บัตรเครดิตราชการ สำหรับมทร.พระนครในหัวข้อ“การใช้บัตรเครดิตราชการ” ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลาง และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตสำหรับราชการ เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่รวดเร็วอีกด้วย ซึ่งมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานของ มทร.พระนคร เข้าร่วมจำนวนมาก
นอกจากนี้ กองคลังได้กำหนดจัดโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ระหว่างวันที่ 2- 4 ธันวาคม 2557 ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Comments are closed.