มทร.พระนคร จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล RMUTP BOWL 2014

36351

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิด “การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล RMUTP BOWL 2014 ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และถ้วยรางวัลทีมผูบริหาร มทร.พระนคร” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ประธานกรรมการดำเนินงานและฝ่ายจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ผู้บริหาร บุคลากรในหน่วยงานสังกัด สำนักงานอธิการบดี คณะทั้ง 9 คณะ ทีมชมรมโบว์ลิ่งหน่วยงานภายนอก และบุคคลภายนอก ให้ความสนใจ เข้าร่วมการแข่งขันหลายทีม ซึ่งผลการแข่งขันในครั้งนี้ แชมป์โบว์ลิ่ง ตกเป็นของทีม ธกส. โดยรองอันดับ 1 เป็นของชมรมโตโยต้า และรองอันดับ 2 เป็นของ ธกส. เช่นกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น. ณ บลูโอ ริธึม แอนด์โบว์ล (ชั้น 4 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน กรุงเทพฯ
อนึ่ง รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร ประธานกรรมการอำนวยการ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / คณะ / สำนัก / สถาบัน / กอง/ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ / ศิษย์เก่า /บริษัทห้างร้านและทุกหน่วยงานทั้งภายนอกภายในที่ร่วมสนับสนุนของรางวัล และร่วมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล RMUTP BOWL 2014 ในครั้งนี้ ในส่วนเงินรายได้จากการแข่งขันนำไปใช้สนับสนุนการดำเนินการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 31

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร
ขอบคุณภาพข่าว : กองประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร

Comments are closed.