มทร.พระนคร จัดงานวันครบรอบ 140 ปี วันประสูติพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ

มทร.พระนคร จัดครบรอบ 140 ปี วันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในงานวันครบรอบ 140 ปี วันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ วังรพีพัฒน์ ซึ่งวังดังกล่าวปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และด้วยความสำนึกในกรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานแก่ประเทศชาติ และมหาวิทยาลัยนานัปการ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงบริเวณด้านหน้าพระรูปปั้นในช่วงเช้า และจัดให้มีเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6 โดยมีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

Comments are closed.