การแข่งขัน Cisco Thailand Net Riders 2014 & Cisco Thailand Net Excellence 2014

3

งาน “Thailand Net Riders 2014” จัดขึ้นโดยโครงการ Cisco Networking Academy ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจาก Networking Academy นำความรู้และทักษะจากการเรียนวิชาเน็ตเวิร์คมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ ทีมที่ชนะเลิศจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในงาน APAC Net Riders 2014
การแข่งขันเน็ตไรเดอร์มี 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกเป็นการแข่งขันแบบ online ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์สอบประจำสถาบัน โดยมีจำนวนทีมแข่งขันทั้งสิ้น 124 ทีม จาก 18 สถาบันทั่วประเทศ โดยทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในรอบแรกจำนวน 4 ทีม และสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 1 ทีม คือ ทีม Socket3 ประกอบด้วย นายธัญวัฒน์ บุญศรีนุ้ย และ นายสรศิษฏ์ พุ่มฉัตร
ในรอบชิงชนะเลิศ มีทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้นจำนวน 19 ทีม จาก 11 สถาบัน โดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะเป็นการแข่งทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎี ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งการแข่งขัน Thailand Net Riders ทางทีม Socket3 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไม่ผ่านเข้ารอบต่อไป
ส่วนการแข่งขัน Thailand Net Excellence นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ คว้าตำแหน่งชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2557

Comments are closed.