ปลื้ม!! นักศึกษา มทร.พระนคร รับรางวัลพระราชทาน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายคมกฤษณ์ จิรพงศ์วิวัฒน์ นักศึกษาชั้นปี cheap beats by dre 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ซึ่งได้เข้ารับเกียติบัตรจากสมเด็จพระเทพ here รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557
http://www.capoeirauk.co.uk/

Comments are closed.