มทร.พระนคร จับมือกองทัพบก พัฒนาวิชาการ

10668803_704582899622291_2309221658744806977_ocheap wedding dresses online,christian louboutin outletuk,cheap ralph lauren polo,cheap louis vuitton,michael kors sale

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ พลตรี หม่อมหลวงระวีวัฒน์ เกษมสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิชาการในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง และร่วมกันพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความรู้ด้านการวิจัย การพัฒนาซึ่งกันและกัน ตลอดจนการระดมทรัพยากรร่วมกันในการดำเนินการวิจัยและการพัฒนาความร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบงานวิจัยและพัฒนาร่วมกันในภาครวมของประเทศ

 

Comments are closed.