มทร.พระนคร โกอินเตอร์ จับมือมหาวิทยาลัยดังระดับโลก “ฮาร์วาร์ด” จากสหรัฐอเมริกา

52114

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้อนรับ และฟังการบรรยายพิเศษ จาก Professor Dr. Michael Herzfeld ศาสตราจารย์ด้านมานุษยวิทยาและผู้ก่อตั้งโครงการไทยคดีศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา และอาจารย์นน อัครประเสริฐกุล อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทยในฮาร์วาร์ด ในโอกาสบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับผู้บริหารและคณาจารย์ของ มทร.พระนครเมื่อ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง ad&pr คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

Comments are closed.