มทร.พระนคร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเนื้อลูกตาลสุก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร

6_resize

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และคณะ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเนื้อลูกตาลสุกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบจากเนื้อลูกตาลสุก ได้แก่ ขนมปังปอนด์เนื้อลูกตาลสุก โดนัทเนื้อลูกตาลสุก ขนมปังเนื้อลูกตาลสุกไส้หมูหยอง ขนมปังเนื้อลูกตาลสุกไส้กรอก ขนมปังเนื้อลูกตาลสุกไส้ลูกเกด ขนมปังเนื้อลูกตาลสุกไส้มะพร้าว ขนมปังเนื้อลูกตาลสุกไส้ลูกตาล ขนมปังเนยแบบเยอรมันจากเนื้อลูกตาลสุก และขนมปังเค้กเนื้อลูกตาลสุก  ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 40 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตขนมปังโดยใช้เนื้อลูกตาลสุกเป็นส่วนประกอบ ศึกษาอายุการเก็บรักษาขนมปังที่มีเนื้อลูกตาลสุกเป็นส่วนประกอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่ชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป้าหมาย โดยดำเนินการเมื่อเร็วๆนี้ ณ กลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Comments are closed.