มทร.พระนคร เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหามงคล เฉลิมพระชนม์ 82 พรรษา มหาราชินี

45385

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ประธานจัดงานเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหามงคล เฉลิมพระชนม์ 82 พรรษา มหาราชินี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีสงฆ์ พิธีทำบุญตักบาตร และถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 เมื่อ 8 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Comments are closed.