คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ลงพื้นที่พัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปรรูป

6

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร นำวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกะหรี่พัพฟ์ไส้สมุนไพร ขนมเปี๊ยะทอดไส้สมุนไพร ขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้สมุนไพร ไดฟูกุไส้สมุนไพร และการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2557 ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน

 

Comments are closed.