มทร.พระนคร ส่งมอบหนังสือธรรมะ “จะอยู่อย่างเป็นเหยื่อ หรือจะขึ้นเหนือไปนำเขา” ของ ท่านพระพรหมคุณาภรณ์

10401388_665799243500657_4704707723732468512_n

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร ส่งมอบหนังสือธรรมะ “จะอยู่อย่างเป็นเหยื่อ หรือจะขึ้นเหนือไปนำเขา” ของ ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน และเป็นอนุสสติเตือนใจชาว มทร.พระนคร ให้ตั้งสติมั่นเพื่อก้าวนำ มทร.พระนคร สู่ทศวรรษที่ 2 ในปี 2558-2568

พร้อมกันนี้ ได้ผลิตสติ๊กเกอร์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โครงการ “ยุทธศาสตร์ 5-5-5 มทร.พระนคร ในทศวรรษที่ 2 (2558-2568)” โดยส่งมอบผ่านรองอธิการบดี สู่ผู้บริหารทุกหน่วยงาน ไปยังบุคลากรทุกภาคส่วนของ มทร.พระนคร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

สำหรับยุทธศาสตร์ 5-5-5 คือ 5R 5U และ 5P เป็นยุทธศาสตร์ที่รวบรวมขึ้นจากแนวคิดเพื่อการบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงรุก โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ decade2.rmutp.ac.th

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

 

Comments are closed.