การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

  การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เปิดรับสมัครบทความวิจัยสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน จำนวน 9 สาขา เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการจากการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถาบันการศึกษาและผลงานที่เกิดจากการพัฒนาองค์กรภาคอุตสาหกรรม  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เว็บไซต์ : www.iei.or.th ติดต่อ : นายพงศ์ เดชะศิริ โทรศัพท์ : 02-345-1273 โทรสาร : 02-345-1266-7 มือถือ : 089-218-0869 Continue reading