สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมประชุม งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ตัวแทนคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับ “งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2557 โดย นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร รองประธานมูลนิธิ ณภาฯ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมทีมงานได้ให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการในร้าน NABHA CAFE โดยทางมูลนิธิฯ รับผิดชอบและ มีความสนใจและต้องการนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นอาสาสมัครช่วยงานร้านฯ ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายไอศกรีม เบเกอรี่ เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง ในงานดังกล่าว ประชุมเมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
อนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติ จากมูลนิธิ ณภาฯ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมอาสาสมัครช่วยงานร้าน NABHA CAFE ซึ่งจะออกร้านในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2557 เป็นปีที่ 2 จัดโดย มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 19-28 ธันวาคม พ.ศ.2557 จำนวน 10 วัน ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร

Comments are closed.