ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2557

DSC_3282-Copy

คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2557  ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557

ทีมข่าวกองประชาสัมพันธ์ : รายงาน

Comments are closed.