รศ.สุภัทรา มอบรางวัลดีเด่น “แนวปฏิบัติที่ดี”

1077564_711529282260986_2786268135854293494_o

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Comments are closed.