มทร.พระนคร คว้ารางวัลระบบบัญชีภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2557

S__1671222

ขอแสดงความยินดีกับชาว มทร.พระนคร และทีมงานกองคลัง ในโอกาสได้รับรางวัล “บัญชีภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2557” จากกรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากการจัดทำระบบบัญชี การเงิน และพัสดุที่มีประสิทธิภาพ ของหน่วยงานภาครัฐจากทั่วประเทศ ผลการพิจารณาคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีมาตรฐานระบบบัญชีในระดับดีเด่น โดยจะมีพิธีแจกรางวัลในเดือนกันยายน ศกนี้ ณ หอประชุมสโมสรกองทัพเรือ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร กล่าวแสดงความชื่นชมยินดี และขอให้เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของชาว มทร.พระนคร พร้อมยืนยันการพัฒนาทุกระบบของ มทร.พระนครให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีคุณภาพ…พร้อมนำพา มทร.พระนคร ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 อย่างยั่งยืนสืบไป

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร

Comments are closed.