รักษาการอธิการบดี มทร.พระนคร บันทึกเทปรายการคัดข่าวเด่น ช่อง NBT

10606586_693394784074436_2846986882634685672_n

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการคัดข่าวเด่น ในประเด็น “นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน และเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31 พระนครเกมส์” โดยมีคุณอรอุมา เกษตรพืชผล นักจัดรายการที่มีชื่อเสียงเป็นพิธีกร ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายการดังกล่าวจะเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) ในวันพุธ ที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 21.30 -22.00 น.

Comments are closed.