มทร.พระนคร พัฒนาคุณภาพบัณฑิต จัด โครงการสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF

banner28-7-57-02

ผศ.ยุทธภูมิ     สุวรรณเวช   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิด “โครงการสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและระบบทรานสคริปกิจกรรมและปรับปรุงการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อง่ายต่อการสืบค้นและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2557 ณไวท์แอทซี  รีสอร์ท     จังหวัดระยอง

Comments are closed.