มทร.พระนคร ร่วมกับ Curtin University จัดทำหลักสูตรนานาชาติ

DSC_8118-Copy

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม “การจัดทำหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ” ประชุมร่วมกับผู้บริหารจาก Curtin University ประเทศออสเตรีย พร้อมด้วยคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยวางแผนการทำหลักสูตรนานาชาติร่วมกัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ มทร.พระนคร ให้มีความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทีมข่าวกองประชาสัมพันธ์ : รายงาน

Comments are closed.