มทร.พระนคร พัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

10250259_651982288215686_2707333529552652_n

กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ตนเอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2557

Comments are closed.