ราชมงคลพระนคร เดินการกุศล 1 ทศวรรษ รายได้ทูลเกล้าฯ วโรกาส สมเด็จพระเทพฯ ครบ 60 พรรษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินการกุศล ประจำปี 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 10 ปี (1 ทศวรรษ) โดยรายได้จากการจัดงานจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 เวลา 7.00 น. ณ ลานอิฐแดง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

อนึ่ง กิจกรรมเดินการกุศล เริ่มเดินจาก มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ มุ่งหน้าพระรูปทรงม้า แวะสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ผ่านหน้ารัฐสภา เลี้ยวซ้ายเข้าแยกการเรือน มุ่งสู่ถนนสามเสน และจบท้ายที่ราชมงคลพระนคนเทเวศร์ …จากนั้นเป็นบรรยากาศการจับฉลากหางบัตรชิงโชค โดยอธิการบดีมอบพรปีใหม่และกล่าวขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา…”ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับมหาวิทยาลัยตลอดปี 57 ที่ผ่านมา ดังนั้น ในโอกาสปีใหม่ ปี 2558 นี้ จึงขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย…สืบไป”

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร

Comments are closed.