มทร.พระนคร ประกาศกร้าว พร้อมจับมืออีก 8 ราชมงคลทั่วประเทศและพันธมิตร ร่วมสนับสนุนจัดการแข่งขัน “พระนครเกมส์” ต้นกุมภาพันธ์ ศกนี้

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาจำนวน 16 ชนิดและ 1 ประเภทการแข่งขัน บรรยากาศภายในงานประกอบไปด้วยผู้บริหารของ มทร.พระนคร และผู้บริหารของ 8 มทร. สื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และผู้สนับสนุนการแข่งขัน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว มีการชมวีดีทัศน์แนะนำ มทร.พระนคร จากนั้น อธิการบดี มทร.พระนครมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนจาก 8 มทร. และผู้สนับสนุนการแข่งขัน การเปิดตัวมาสคอต และเพลงประจำการแข่งขันชื่อเพลง “พระนครเกมส์” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 11.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร
อนึ่ง การแข่งขัน “พระนครเกมส์” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (โดยกำหนดจัดพิธีเปิดสุดอลังการในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 58 และพิธีปิดในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 58 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำหรับ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phranakhongames.rmutp.ac.th

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร
นางระวิวรรณ ธรณี รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ : รายงาน

Comments are closed.