26 ฝ่าย!! คณะกรรมการกีฬา ร่วมจัดสรรงบประมาณ “ พระนครเกมส์ ” ครั้งที่ 31

39357

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานในที่ประชุม “การจัดสรรงบประมาณโครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการและตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง 26 ฝ่าย ได้นำงบประมาณของแต่ละฝ่ายร่วมกันพิจารณาและจัดสรรถึงความต้องการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิสูงสุด เพื่อนำไปใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 31 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
อนึ่ง รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร ได้ฝากคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชมคอนเสิร์ต สมาคมศิษย์เก่พณิชยการพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “ความทรงจำจะกลับมา” (Memorizing Sweet Memories) รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว 70% มอบให้สมาคมศิษย์เก่า พ.พ.เพื่อก่อตั้งกองทุนสร้าง ปวช. พ.พ. และ 30% สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ “พระนครเกมส์” ของ มทร.พระนคร กำหนดจัด 2 รอบ ในวันที่ 19 และ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลพระนคร ศิลปิน อาทิ สุชาติ ชวางกูร ตั้ม สมประสงค์ วินัย พันธุรักษ์ ตุ้ย AF นรีกระจ่าง ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน ดิวเดอะสตาร์ ต่ออาจณรงค์ เดชะปัญญา (แชมป์ประเทศไทย ชาว พ.พ.) นุ่นสรีภรณ์ สรณพงศ์กาญจนา แก้วจุมพล (แชมป์ซูบารุอวร์ด ชาว พ.พ.) โก้มิสเตอร์แซ็กแมน ฯลฯ บัตรทั่วไป (1,800 ที่นั่ง) ราคา 1,000 บาท ขึ้นไป (แล้วแต่บริจาค) บัตร VIP (200 ที่นั่ง) ราคา 3,000 บาทขึ้นไป (แล้วแต่บริจาค) สนใจสั่งซื้อ/จองบัตร และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัลป์ (พิ้งค์) โทร. 096 546 5699 และ ผศ.ยุทธภูมิ รองอธิการบดี มทร.พระนคร โทร.081 904 6003 (ID Line : yutthapoom.s5335)

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร

Comments are closed.