มทร.พระนครเจ๋ง!! คว้ารางวัลบัญชีภาครัฐดีเด่น

1619479_712824908798090_8184468180210521978_n

นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นตัวแทนอธิการบดีเข้ารับรางวัล “หน่วยงานบัญชีภาครัฐดีเด่น” ในโครงการ มอบรางวัลที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีประมาณ 2557จัดโดยกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

Comments are closed.