บทเพลง “วันหนึ่ง…วันนี้” แด่…บัณฑิต มทร.พระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เตรียมมอบบทเพลง วันหนึ่ง…วันนี้ Congratulations RMUTP เป็นของขวัญแก่บัณฑิตใหม่ทุกคนที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 โดยกำหนดเปิดตัวเพลงนี้ต่อสาธารณชน ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของ มทร.พระนคร วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลพระนคร สำหรับบทเพลง “วันหนึ่ง…วันนี้” ประพันธ์คำร้องและทำนอง โดยคุณสุรักษ์ สุขเสวี และขับร้องโดยคุณอาจณรงค์ เดชะปัญญา นักร้องรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คุณนรีกระจ่าง คันธมาศ เตรียมเข้าห้องบันทึกเสียงเพลงราชมงคลพระนครซึ่งจะเปิดตัวในลำดับต่อไป โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นศิษย์เก่าพณิชยการพระนครที่ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาอันเก่าแก่และทรงเกียรติแห่งนี้ Continue reading