อนุสรณ์แห่งความทรงจำ มทร.พระนครในทศวรรษที่ 2

S__1761351